Att bo och leva i Dalstorp

Dalstorp ligger vackert beläget utmed Dalstorpssjön, 2 mil från Tranemo. Här bor ca 900 invånare. Förskoleklass,  fritidshem samt skola klass1-6 ger barnen en trygg tillvaro. Servicehus, distriktssköterska och mödravårdscentral finns också i samhällets centrum liksom ett flertal affärer. De största industrierna är CJ Automotive och Svedbergs. Arbetslösheten i Dalstorp är låg.

​Dalstorps samhällsförening vill påverka Tranemo kommun och Tranemo Bostäder för att det ska byggas fler lägenheter i Dalstorp. I dagsläget finns det endast ett fåtal lägenheter lediga.

Det behövs fler attraktiva lägenheter så att äldre villaägare kan och vill byta boende. Förhoppningsvis kan det locka barnfamiljer att köpa hus och flytta till Dalstorp.

Tranemobostäder AB
Molanders Väg 2, Tranemo
Tel 0325-61 99 50

TranemoBostäders vision är att alla som vill bo i vår trevliga kommun skall kunna hitta sitt boendealternativ hos oss. Oavsett om du föredrar markplan med egen trädgårdstäppa och egen tvättstuga eller trivs bäst i mer traditionella hyreshus har vi alternativ i någon av våra 13 tätorter. Läget väljer du!