Ansvarsfördelning

Grönområden

Ronny Arnesson ansvar för vägar och alla övriga grönområden enligt avtal med kommunen,samt föreningens gräsklippare.

Föreningens röjsågar kan lånas för uppröjning av allmänna områden.
För dessa ansvarar Ronny Arnesson (0321-605 96).
 

Lekplatser

DSF har enligt avtal med kommunen ansvar för att lekplatserna sköts.
Föreningen väljer på årsmötet ansvariga för respektive område.

​Furu-Torgvägen: Per-Arne Lundgren
Hagavägen: Örjan Ahl
​Svampvägarna: Berit Arnesson
Hagalund: Kurt Magnusson
 

Badplatsen

Föreningen har enligt avtal med kommunen ansvar för att badplatsen sköts.

För badplatsen ansvarar Ronny Arnesson (0321-605 96).