Ordförande                               Ronny Arnesson
Vise ordförande                       Magnus Alf                                                       
Kassör                                        Rickard Mårtensson
Sekreterare                               Eva Finstad                                    
Styrelseledramöter                 Leif Gustavsson                                                        
                                                    Lars-Ola Segerqvist                        
                                                    Ingvar Nord                               
                                                    Torild Orre