Ordförande                               Ronny Arnesson                                                          
Kassör                                        Rickard Mårtensson
Sekreterare                               Eva Finstad                                    
Styrelseledramöter                 Leif Gustavsson                                                        
                                                    Lars-Ola Segerqvist                        
                                                    Ingvar Nord                                     
                                                    Magnus Alf                                  
                                                    Torild Orre