Ordförande                           Ronny Arnesson                              

V.ordförande, kassör       Ricard Mårtensson                          
Sekreterare                          Eva Finstad                                    
Styrelseledramöter         Leif Gustavsson                            
                                                    Jörgen Levinsson                            
                                                    Lars-Ola Segerqvist                        
                                                    Ingvar Nord                                     
                                                    Magnus Alf                                  
                                                    Torild Orre