Ordförande                               Ronny Arnesson                              

V.ordförande, kassör              Ricard Mårtensson                          
Sekreterare                               Eva Finstad                                    
Styrelseledramöter                 Leif Gustavsson                            
                                                    Jörgen Levinsson                            
                                                    Lars-Ola Segerqvist                        
                                                    Ingvar Nord                                     
                                                    Magnus Alf                                  
                                                    Torild Orre